Home RSS
منو اصلی
معاونت امور آموزشی مرکز

معاونت امور آموزشی در ساختار جدید خود دارای دو اداره و بخش اصلی با عناوین زیر می باشد : 

الف: اداره همکاری های آموزشی

ب: اداره آموزش های حین خدمت

 

الف- اداره همکاری های آموزشی

این اداره در حال حاضر با شرح وظایف زیر به مطالعه و بررسی امور آموزشی، برنامه ریزی دوره های آموزشی در چارچوب نظام جامع آموزش کارکنان وزارت امور خارجه و منطبق با تحولات جدید اقدام می نماید که مهمترین این وظایف عبارتند از:

1. نظارت بر امر مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و تهیه دستورالعمل های آموزشی

2. پیش بینی بورس ها و مأموریت های آموزشی مورد نیاز وزارت امور خارجه در داخل و خارج از کشور

3. نیازسنجی آموزشی

4. طراحی دوره های آموزشی

5. مستندسازی دوره های آموزشی

6. طراحی دوره های آموزش ضمن خدمت 

7. طراحی دوره های ارتقاء مقام (رایزن یکمی و دبیر اولی)

8. طراحی دوره های توجیهی قبل از اعزام

9. طراحی دوره های زبان های تخصصی

10. طراحی و تدوین آزمون های تغییر رسته

 

ب: اداره آموزش های حین خدمت 

این اداره مسئولیت اجرای دوره های آموزشی مصوب وزارت خارجه و دوره های عمومی کارکنان دولت در این وزارتخانه می باشد. اهم فعالیت های این اداره به شرح زیر ارائه می گردد: 

1. برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء مقام دبیر اولی و رایزن یکمی 

2. برگزاری دوره های آموزشی کاربردی بدو استخدام و ضمن خدمت کارکنان

3. برگزاری دوره های آموزش زبان تخصصی ویژه کارشناسان و کارمندان رسمی

4. برگزاری دوره های آموزش توجیهی قبل از اعزام 

5. برگزاری آزمون های تعیین و تغییر رسته و اعزام

6. بررسی و تأئید مدارک آموزشی همکاران

7. صدور گواهی نامه های آموزشی

8. تهیه شناسنامه های آموزشی کلیه کارکنان

9. مشارکت در تشکیل بانک اطلاعات آموزشی

10. اجرای طرح آموزشی الکترونیکی ویژه همکاران متقاضی و خانواده های آنان

 

نشانی : نیاوران- خیابان شهید آقائی- دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه- معاونت امور آموزشی 

تلفن : 81- 22803679

دورنگار : 22802637 و 22802738

 

 

اخبار|معرفی|تماس با ما|نقشه سایت
©1392 مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
Copyright © 2003-2013 Center for International Research and Education of the Ministry of Foreign Affairs (CIRE) - All rights reserved.